Sobchai
Kriyoonsen Ford

9 Fox Entertainment Featured Artist

 

Sobchai
Kriyoonsen Ford

9 Fox Entertainment Featured Artist

 

Sobchai
Kriyoonsen Ford

9 Fox Entertainment Featured Artist

แต่งกายชุดไทยมาชม ฟรี !!! ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ศิลปะการแสดงผสมผสานร่วมมือร่วมใจ ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
ระหว่าง โขน หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก กระบี่กระบอง กลองศึก
ที่นำมาผนวกกันอย่างลงตัวพร้อมผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต
และแขกรับเชิญพิเศษ ศิลปิน นักร้อง ดารา ร่วมแสดงมากมาย
ทิพยประกันภัย พร้อมด้วยธนาคารออมสิน และทิพยประกันชีวิตร่วมสนับสนุน
การแสดง “สงครามเภรีปราบอรินทร์” โดย “ทิพยศิลป์แห่งสยาม”
การแสดงจะมีขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในวันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รอบที่ ๑ (๑๔:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.)
รอบที่ ๒ (๑๘:๐๐ – ๒๐:๐๐ น.)